استخدام در رشت به جوشکار یا تراشکار جهت کار در صنعت تک واقع در رشت،آج بیشه نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

جوشکار - تراشکار

شرایط استخدام:

1.مهارت در کار
2.تجربه کافی در کار

تماس:09113337570