استخدام در رشت به فروشنده حرفه ای خانم و آقا با تجربه کاری و حقوق توافقی جهت همکاری در فروشگاه پوشاک آف ۷۰% واقع در خیابان مطهری نیازمندیم

ساعت کاری از ١٠ الی ١۴ ١۶:٣٠ الی ٢٢:٣٠

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.خانم و آقا
2.روابط عمومی مناسب
3.سابقه کاری مفید

تماس:09112315535