استخدام در رشت فروشگاه تهران صنعت
به تعدادی نیرو ماهر و با سابقه کار در رشت نیازمند است.

آدرس : رشت، جانبازان به سمت آج بیشه رو بروی ایستگاه خط کناره
شماره تماس :33838377

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

1. موتور بند
2. اسکلت کار یخچال
3. آهنگر
4. کابینت ساز
5. کانال ساز
6. جوشکار

شرایط استخدام:

1.باتجربه
2.مهارت کافی در کار

تماس:01333838377