استخدام در رشت به نیرو های زیر جهت همکاری در فروشگاه فرش در رشت نیازمندیم
1. ویزیتور و بازاریاب
2.فروشنده
3. حسابدار
4. کارگر ترجیحا با سابقه کار در زمینه فرش

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

1. ویزیتور و بازاریاب
2.فروشنده
3. حسابدار
4. کارگر ترجیحا با سابقه کار در زمینه فرش

شرایط استخدام:

1.داشتن سابقه کاری مرتبط
2.بیان مناسب

تماس:09036909414