استخدام در رشت فروشگاه شال و روسری مازیار

به یک فروشنده خانم با سابقه کاری در فروشگاه شال و روسری مازیار نیازمندیم.
حقوق : 500/000 تومان
ساعت کاری : 10:30 الی 14 و 17 الی 22
📍آدرس : گلسار – دیلمان – شهرک بهشتی – روبروی گلستان 18 – فروشگاه شال و روسری مازیار

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.مهارت کافی در امر فروش

تماس:09111323493