استخدام در رشت به یک فروشنده خانم یا آقا و یک کارگر ساده با روابط عمومی بالا جهت کار در فروشگاه مبلمان با حقوق توافقی در رشت نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.روابط عمومی منسب
2.بیان قوی 

تماس:09372915144