استخدام در رشت فروشگاه مواد غذایی کادوس

به دو نفر صندوقدار خانم جهت همکاری در فروشگاه مواد غذایی کادوس با شیفت گردشی نیازمندیم.
صبحها: 8 الی 16و عصرها: 15:30 الی23
حقوق : توافقی

📞شماره تماس :
📍آدرس : لاکانی – ابتدای کوچه مانی – فروشگاه مواد غذایی کادوس

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

صندوق دار

شرایط استخدام:

1.سابقه کار
2.توانایی کار در دو شیفت

تماس:01333232323