استخدام در رشت به یک فروشنده آقا، خبره در فروشندگی و یک حسابدار خانم بصورت تمام وقت مسلط به نرم افزار حسابداری با سابقه کاری، جهت کار در فروشگاه کاشی و سرامیک نیازمندیم
آدرس جهت مصاحبه: رشت، میدان رازی، از میدان به سمت بیمارستان، سمت راست، صنعت ساختمان خانه من

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده آقا
حسابدار خانم

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.مهارت کافی در کار

تماس:01333553492