استخدام در رشت به افراد ذیل جهت همکاری در فروشگاه OFF70% در شعبه مطهری رشت نیازمندیم .

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

۱. کمک حسابدار خانم آشنا با نرم افزار هلو (۱نفر)
۲. کمک انبار دار آقا با تجربه کاری (۱نفر)

شرایط استخدام:

1. داشتن تجربه یا سابقه کاری مرتبط

تماس:۰۹۱۱۸۳۹۴۱۲۵