استخدام در رشت به یک خانم مجرد برای کار در فروشگاه پوشاک°۳۶۱ واقع در گلسار با حقوق خوب و محیطی امن نیازمندیم.
برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۸۳۸۲۵۰۴۵تماس بگیرید.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.جوان و فعال
2.بیان مناسب
3.مهارت در جذب مشتری

تماس:09383825045