استخدام در رشت به تعدادی آشپز و پیک موتوری جهت کار در فست فود واقع در رشت، خ معلم جهت همکاری نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پیک موتوری
آشپز

شرایط استخدام:

1.سابقه کار
2.مهارت کافی در کار
3.نظم و مسئولیت پذیری

تماس:09351313985