استخدام در رشت پخش لبنیات زالی
با محصولات چوپان، گرینه ، پرایم و لبنیات زالی به نیرو های ذیل جهت همکاری نیازمند است

09113314700 و 33734349
آدرس: رشت، بلوار ولیعصر، نرسیده به فرودگاه، خ عرفان، لبنیات زالی

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

1. نیسان یخچالدار با راننده
2. ویزیتور خانم و آقا

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مفید

تماس:09113344257