استخدام در رشت به یک فروشنده خانم یا آقا جهت کار در مبلمان اتاق کودک و نوجوان نیازمندیم
واقع در رشت، روبروی بیمارستان آریا
دو شیفت
ترجیحاً با سابقه فروشندگی
ساعت کاری از ۹ تا ۲ و از ۴ تا ۱۰ میباشد
مراجعه کننده میتواند به صورت یه سره از ساعت ۹ صبح تا ۱۰ شب در فروشگاه بماند
در رابطه با حقوق حضوری صحبت میشود

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.توانایی کار در دو شیفت
2.ترجیحا با سابقه کاری مناسب

تماس:۰۹۱۹۵۰۸۵۷۵۰