استخدام در رشت فروشگاه مرکز هواوی (موبایل نیما) به یک نفر تعمیر کار موبایل به صورت توافقی دعوت به همکاری می نماییم.
آدرس رشت اول چهارراه میکائیل به سمت مطهری موبایل نیما.
تلفن تماس ۰۹۱۱۹۲۸۲۰۰۶

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

تعمیرکار موبایل

شرایط استخدام:

1.مجرب
2.مهارت در کار
3.سابقه کار