استخدام در رشت برای موسسه آموزشی نخبگان جوان

مدیر شعبه: حداقل مدرک لیسانس یکی از رشته‌های ریاضی، آمار، یا فنی-مهندسی؛ دارای سابقۀ کاری در زمینۀ آموزش و مدیریت

مسئول دفتر: حداقل مدرک لیسانس؛ مسلط به مجموعه نرم‌افزارهای مایکروسافت آفیس؛ آشنا به امور دفتری و دارای روابط عمومی بالا

کارشناس آموزش: حداقل لیسانس یکی از رشته‌های ریاضی، آمار، یا فنی مهندسی؛ دارای سابقه و علاقمند به تدریس ریاضی

تکمیل فرم آنلاین استخدامی در آدرس اینترنتی

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام و شرایط  پذیرش:

مدیر شعبه: حداقل مدرک لیسانس یکی از رشته‌های ریاضی، آمار، یا فنی-مهندسی؛ دارای سابقۀ کاری در زمینۀ آموزش و مدیریت

مسئول دفتر: حداقل مدرک لیسانس؛ مسلط به مجموعه نرم‌افزارهای مایکروسافت آفیس؛ آشنا به امور دفتری و دارای روابط عمومی بالا

کارشناس آموزش: حداقل لیسانس یکی از رشته‌های ریاضی، آمار، یا فنی مهندسی؛ دارای سابقه و علاقمند به تدریس ریاضی