استخدام در رشت موسسه تشریفات ماهک از جوانان مستعد در شهر رودسر دعوت به همکاری مینماید.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

همکار

شرایط استخدام:

1.جوان و فعال
2.پشتکار

تماس:09119321681