استخدام در رشت نانو عایق باران جهت تکمیل کادر خود برای انجام کارهای ساختمانی روز مزد، به تعدادی نیروی کار نیازمند است
با بیمه حوادث و بن کالا
آدرس: فومن خ طالقانی بعد از مسجد بالا محله به سمت آژانس فرهنگ جنب شیرینی فروشی پند

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.فعال و کاری
2.توانایی کار بطور روزانه

تماس:09112383854