استخدام در رشت نانو عایق باران جهت تکمیل شدن نیروی برای کار ساختمانی روز مزد خود با بیمه حوادث و بن کالا و انعام نیازمند نیرو میباشد(شروع کار روزی ۵۰۰۰۰)
با کاری آسان بدون فشار به کمر
آدرس دفتر *فومن نانو عایق باران آدرس خ طالقانی بعد از مسجد بالا محله به سمت ژانس فرهنگ جنب شیرینی فروشی پند
شماره دفتر ۳۴۷۲۶۵۱۰
۰۹۱۱۲۳۸۳۸۵۴ مهندس مرتضی پور
برای اطلاعات بیشتر به آدرس دفتر مراجعه کنید.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

عایق کار

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مفید
2.فعال و کاری

تماس:۰۹۱۱۲۳۸۳۸۵۴