استخدام در رشت نانو عایق باران جهت تکمیل شدن نیروی برای کار ساختمانی روز مزد خود با بیمه حوادث و بن کالا و انعام نیازمند نیرو میباشد(شروع کار روزی 50000)
با کاری آسان بدون فشار به کمر
آدرس دفتر *فومن نانو عایق باران آدرس خ طالقانی بعد از مسجد بالا محله به سمت ژانس فرهنگ جنب شیرینی فروشی پند
شماره دفتر 34726510
09112383854 مهندس مرتضی پور
برای اطلاعات بیشتر به آدرس دفتر مراجعه کنید.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

عایق کار

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مفید
2.فعال و کاری

تماس:۰۹۱۱۲۳۸۳۸۵۴