استخدام در رشت باسلام به یک نفر خانم با روابط عمومی بالا جهت حضور در غرفه در نمایشگاه خودرو وقطعات واقع در نمایشگاه بین المللی رشت از تاریخ ۳۱ شهریور تا ۳ مهر ماه از ساعت ۴ الی ۹ شب بمدت ۴ روز نیازمندیم.
تلفن :۰۹۱۳۱۸۶۲۲۸۱

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده خانم

شرایط استخدام:

1.روابط عمومی بالا

2.بیان مناسب

تماس:۰۹۱۳۱۸۶۲۲۸۱