استخدام در رشت باسلام به یک نفر خانم با روابط عمومی بالا جهت حضور در غرفه در نمایشگاه خودرو وقطعات واقع در نمایشگاه بین المللی رشت از تاریخ 31 شهریور تا 3 مهر ماه از ساعت 4 الی 9 شب بمدت 4 روز نیازمندیم.
تلفن :09131862281

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده خانم

شرایط استخدام:

1.روابط عمومی بالا

2.بیان مناسب

تماس:۰۹۱۳۱۸۶۲۲۸۱