استخدام در رشت به یک فروشنده خانم جهت فروش لباس زیر در نمایشگاه بین المللی گیلان نیازمندیم
از تاریخ 2 الی 7 آذر ماه
از ساعت 14 الی 21
در صورت رضایت از کار ، در نمایشگاههای بعدی نیز از ایشان دعوت می شود.
تقریبا ماهی یک بار در رشت نمایشگاه داریم.
فروشگاه ستاره قشم – تهران

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.مهارت در امر فروش

تماس:09127210229