استخدام در رشت به یک همکار مجرب در امور مشاوره املاک
و یک نفر جهت انجام کارهای خدماتی نیازمندیم.
آدرس مشاور املاک ارک رشت:
پارک شهر روبروی سازمان آب
۰۱۳۳۳۳۲۰۳۷۵-۰۱۳۳۳۳۳۲۶۷۲
◀◀ساعت مراجعه فقط صبحها ۱۰تا ۱۲▶▶

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نماینده

شرایط استخدام:

1.داشتن تجربه کاری

تماس:۰۱۳۳۳۳۳۲۶۷۲