استخدام در رشت به یک خانم جهت کار نیمه وقت در کافی نت در رشت نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خانم

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.نظم در کار
3.بیان مناسب

تماس:09115446988