استخدام در رشت به فروشنده خانم، خیاط خانم و نصاب آقا جهت کار در فروشگاه پرده نیازمندیم.
۳۳۱۱۵۴۵۰ ۰۱۳

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

خیاط خانم
نصاب آقا

شرایط استخدام:

1.سابقه کار
2.مهارت کافی در کار
3.نظم و مسئولیت پذیری

تماس: 09114369381