استخدام در رشت پرده سرای حافظی از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید

شرایط: داشتن روابط عمومی بالا مصاحبه فقط حضوری
ساعت تماس 16 به بعد

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1. فروشنده خانم برای شعبه آستانه اشرفیه ( جنب پمپ بنزین)
2. فروشنده خانم برای شعبه سیاهکل (روبروی تالار مهرشاد )
3.روابط عمومی و بیان مناسب

تماس:09111436654 - 09116066654