استخدام در رشت جذب نیرو برای پوشاک بانوان ساعت کاری ده صبح تا یک ونیم و پنج بعدازظهر تا نه ونیم شب
با تشکر

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.توانایی کار در دو شیفت
2.بیان و روابط عمومی مناسب

تماس:۰۹۳۵۸۷۵۶۸۰۱