استخدام در رشت به یک نفر فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه پوشاک بچه گانه واقع در خیابان معلم نیازمندیم
ساعت کار: ۱۰ الی ۱۴ و ۱۷ الی ۲۲
پایه حقوق ۴۰۰۰۰۰ تومان

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.خانم
2.جوان و فعال
3.بیان مناسب

تماس:09118366220