استخدام در رشت به چند همکار خانم در پیتزا مونو (رشت، خ امام خمینی، جنب بازار بزرگ) نیازمندیم.
ساعت تماس: ۱۷ الی ۲۰

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

همکار خانم

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.بیان مناسب
3.روابط عمومی مناسب

تماس:09116057029