استخدام در رشت برای کارگاه تولید ذغال به یک نفر استاد کار کوره ذغال در کوچصفهان نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

استادکار

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.مهارت کافی در کار

تماس:09119382257