استخدام در رشت به یک صندوقدار خانم و چند کارگر آقا و خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم
تلفن:۳۳۷۸۱۰۵۱
آدرس:سه راه گلایل خیابان استاد معین نبش کوچه سوم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

صندوق دار خانم

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مفید

2.بیان مناسب

تماس:۰۹۳۸۸۸۲۷۰۰۸