استخدام در رشت به کارگر خانم، تقریبا وارد به آشپزی جهت کار در رستوران واقع در لاهیجان نیازمندیم
۰۹۱۱۲۴۴۴۱۱۳

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر خانم

شرایط استخدام:

1.خانم
2.جوان و فعال
3.سابقه کاری مناسب

تماس:09112444113