استخدام در رشت به یک نیروی کار ماهر آقا جهت کار با فر جوجه گردان در فست فود پاچینی جزیره در رشت نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.جوان و فعال
2.بیان مناسب

 

تماس:09365654965