استخدام در رشت به یک نفر پیک موتوری جهت همکاری در فست فود واقع در رشت، بلوار معلم نیازمندیم

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پیک موتوری

شرایط استخدام:

1.بیان مناسب
2.گواهینامه

تماس:09120306462