استخدام در رشت دختر خانم جوان وباسلیقه جهت آموزش و کار (باحقوق)در گلفروشی نیازمندیم.
آدرس بندرانزلی

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده خانم

شرایط استخدام:

1.داشتن ذوق و خلاقیت
2.انگیزه برای یادگیری
3.خانم و داشتن نظم در کار

تماس:۰۹۳۵۴۶۷۹۱۲۵