استخدام در رشت کافه هشت و نیم واقع در بلوار گیلان (رشت) به یک نیروی جوان برای شیفت بعد از ظهر نیازمند است.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.جوان و فعال
2.بیان مناسب

تماس:09212098521