استخدام در رشت به یک کارگر آقا زیر ۳۰ سال ترجیحا مجرد و مجرب برای کار در کافه کاژو(رشت – کمربندی بهشتی – استقامت جنب مرکز خرید کلاوری روبروی شهرداری) بصورت تمام وقت نیازمندیم..
ساعت کار : ۹ صبح تا ۱۰ شب..
حقوق برای شروع کار ماهانه ششصد هزار تومان..
شماره تماس ۰۹۱۱۱۳۶۸۶۴۴-۰۹۳۷۱۰۳۵۰۰۴
ساعت تماس ۱۰ صبح تا ۲ عصر،۵ عصر تا ۱۱ شب..

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرسنل داخل سالن

شرایط استخدام:

1.مجرد

2.مجرب

3.بیان مناسب

تماس:۰۹۱۱۱۳۶۸۶۴۴