استخدام در رشت به یک نفر خانم جهت کار در کلینیک ترک اعتیاد با یکی از مدارک مشروحه زیر نیاز است.
و همچنین یک نفر مددکار اجتماعی با مدرک معتبر دانشگاهی و خانم.
افرادی که سابقه کار در کلینیک ترک اعتیاد دارند در اولویت می باشند.
ساعت کار 16 تا 20. بجز روزهای تعطیل.
ساعات تماس هر روز از ساعت 16 تا 21.
میتوانید سوابق کاری خود را هر ساعتی از شبانه روز ایمیل نمایید و شماره تماس قرار دهید با شما تماس بگیرم.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرستار - بهیار - ماما - کاردان هوشبری - تکنسین اتاق عمل

شرایط استخدام:

1.داشتن مدرک معتبر

2.سابقه کاری مفید

تماس:[email protected]۰۹۹۰۳۱۲۷۲۰۴