استخدام در رشت به یک نفر خانم جهت انجام امور خدمات کلینیک دامپزشکی نیازمندیم. پس از مدتی با گذراندن یک دوره آموزشی جهت امور منشی گری به فعالیت ادامه خواهند داد. ساعت کار از ساعت 9:30 تا 2 و 4:30 تا 10 شب میباشد. میزان حقوق 700 هزارتومان.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی دامپزشکی

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.روحیه انجام کار

تماس: ۰۹۱۲۵۵۴۶۱۸۶