استخدام در رشت نیروی خانم علاقمند به حیوانات خانگی. ساعت ۱۵_۲۲. حقوق ماهیانه ۳۵۰ تومن. رشت. چهارراه گلسار. ۰۱۳۳۳۱۱۹۳۰۶

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.خانم

2.علاقمند به حیوانات خانگی

تماس:۰۱۳۳۳۱۱۹۳۰۶