شرکت مشاور نرم افزار محک برای عناوین شغلی زیر ، از متقاضیان واجد شرایط در تهران و مشهد دعوت به همکاری می نماید.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

رئیس حسابداری

شرایط استخدام:

1.خانم/آقا
2.مهارت ها و توانمندی ها: تسلط به امور مالی و حسابداری/مسلط به امور اداری
3.ویژگی های فردی:توان مدیریتی و حل مساله /دقت بالا و توجه به جزئیات/ دارای حداقل 4.سه سال سابقه کار مرتبط
5.مدرک تحصیلی: مدیریت مالی/ حسابداری و سایر رشته های مرتبط

تماس:[email protected]02164056-داخلی 1010