به یک صندوقدار خانم در آشپزخانه نیازمندیم
ساعات تماس 12 ظهر الی 10 شب
تلفن 33781051
آدرس: سه راه گلایل خ استاد معین نبش کوچه سوم
مصاحبه حضوری انجام میگیرد

مهارت ها و تجارب

استخدام:

صندوق دار

شرایط استخدام:

1.خانم

2.داشتن سابقه کاری مفید

3.بیان و روابط عمومی مناسب

تماس: ۰۹۳۸۸۸۲۷۰۰۸