استخدام در فارس کوبل دارو، شرکت پیشرو در صنعت داروئی کشور، در نظر دارد افراد شایسته و مستعد را با ویژگی های زیر برای سمت نماینده علمی در فارس استخدام نماید.

استخدام در فارس

 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نماینده علمی

شرایط استخدام:

1.دانش زبان انگلیسی در حد خوب
2.توانایی کار با کامپیوتر در حد خوب
3.حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط