مرکز خرید بزرگ شهر رشت به یک قصاب نیازمند است

ساعات کاری ۸ صبح تا ۲۴ شب

آدرس: رشت، بلوار قلی پور به سمت جهاد، بعد از پمپ بنزین صادقی نژاد

شماره تماس: ۰۱۳۳۳۵۸۳۰۷۴

تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۲۷۰۴۷۷ آقای پور یعقوب

مهارت ها و تجارب

مرکز خرید بزرگ شهر رشت به یک قصاب نیازمند است

 

تماس:آقای زحمتکش09391706663