مرکز خرید بزرگ شهر رشت به یک قصاب نیازمند است

ساعات کاری 8 صبح تا 24 شب

آدرس: رشت، بلوار قلی پور به سمت جهاد، بعد از پمپ بنزین صادقی نژاد

شماره تماس: 01333583074

تلفن همراه: 09119270477 آقای پور یعقوب

مهارت ها و تجارب

مرکز خرید بزرگ شهر رشت به یک قصاب نیازمند است

 

تماس:آقای زحمتکش09391706663