استخدام در مازندران به یک طراح وب سایت به صورت پاره وقت در دفتر کار منطقه امیر آباد در تهران نیازمندیم.

استخدام در مازندران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس ایمنی و بهداشت

شرایط استخدام:

1.لیسانس بهداشت حرفه ای ۶ سال
2.سابقه کار در کارخانجات تولیدی
3.آشنا با کمکهای اولیه و سیستمهای آتش نشانی