به مسئول دفتر در تهران نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مسئول دفتر

شرایط استخدام:

1.مسلط به Office

2.آشنا به صنعت نفت

3.دو سال سابقه  کار