استخدام در مشهد به یک نفر انباردار در یک شرکت تولیدی معتبر در مشهد نیازمندیم.

تماس از ساعت ۸ تا ۱۲
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در مشهد

مهارت ها و تجارب

استخدام:

انبار دار آقا

شرایط استخدام:

1.با حداقل ۳ سال سابقه کار

2.آشنا به نرم افزار پایا

تماس:05134693640 - 05134693641