به یک منشی شیفت ظهر جهت کار در رستوران و ترجیحا آشنا به کامپیوتر در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.آراسته

2.بیان مناسب

3.داشتن سابقه کاری مرتبط

تماس:09157030085