استخدام منشی خانم مجرد در کانون تبلیغاتی معتبر

با حقوق ثابت و مزایا و …
نشانی رشت بلوار شهید انصاری

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.داشتن روابط عمومی

2. پشتکار

3.تسلط بر کار با آفیس و اینترنت 

تماس: ۰۹۱۱۸۸۸۸۶۸۱