برای استخدام منشی به یک نفر خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار در دفتر مهندسی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.آشنا به کامپیوتر

2.خانم

3.روابط عمومی و بیان مناسب

تماس:02634214183 - 09370010749