شرکت میزبانی وب سرور پارس در راستای تکمیل کادر اداری خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی دفتری خانم

شرایط استخدام:

1.سکونت در شهر تهران
2.حداقل سن ۲۲ و حداکثر ۳۰
3.روابط عمومی مناسب
4.آشنا با امور اداری و دفتری

تماس: 02186025681 - 02143946 داخلی 203