به چند نفر خانم یا اقا جهته کار در رستوران شاندیز چابکسر نیازمندیم.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرسنل رستوران

شرایط استخدام:

1.خانم/آقا

2.ترجیحا با سابقه کاری مرتبط

3.داشتن بیان و روابط عمومی مناسب